נגישות

נגישות בפתרונות מתקדמים מערכות כבישים בע"מ

פרסום מידע אודות הסדרי נגישות באתר האינטרנט של פתרונות מתקדמים
ארגוננו פועל ומקדם את נושא הנגישות בליווי עמותת נגישות ישראל. אנו רואים בלקוחות עם מוגבלות לקוחות שווי זכויות, הזכאים להינות מנגישות מלאה לנכסי ושרותי הארגון. אנו פועלים על פי המוגדר בחקיקת הנגישות ואף מעבר לנדרש. על פי חקיקה זו נכסינו מונגשים בהדרגה כמוגדר בתקנות הנגישות. נושאים בתחום נגישות השירות מבוצעים בלוח זמנים המוגדר בתקנות נגישות לשירות. חלק זה באתר מטרתו ליידע אותך כיצד ניתן ליהנות מהסדרי הנגישות של הארגון. מטרתנו לאפשר לכל לקוח עם או בלי מוגבלות שירות שוויוני ונגיש.

הנגשת אתר האינטרנט
החברה פעלה בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 – " קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט"  לרמה AA . תקן ישראלי זה זהה למסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 .

הארגון ישמח לקבל פניות לקבלת מידע ו/או הצעות שיפור על מנת לשפר את השירות ללקוח

להלן דרכי יצירת קשר:

  1. באמצעות הדואר, לכתובת: החרש 4, בניין D ת.ד. 7170, הוד השרון.
  2. רכזת הנגישות – זהר דרור, טלפון: 03-9081059, פקס: 03-9081171, מייל: zohard@dec-op.com
גלילה למעלה